Een omgeving creëren op basis van inclusie

Mensen in hun kracht zetten heeft niet zozeer te maken met mensen veranderen, maar met het begrijpen van de omgeving waarin ze actief zijn – een omgeving die door organisaties en senior management wordt gecreëerd.

Elke transformatie begint met begrip van die omgeving, niet met de wil tot verandering. De omgeving is de kern van het probleem. De ‘energie’ van de werkplek is bepalend voor het welzijn van de werknemers. De meeste bedrijven worstelen met de uitdaging een ‘high energy’ omgeving te creëren die creativiteit stimuleert. De effecten van werken in een niet-energieke omgeving zijn: gebrek aan initiatief, onderling wantrouwen, conformisme en vasthouden aan de status quo. We noemen zo’n omgeving ook wel ‘giftig’.

Door onze menselijke behoefte aan acceptatie en veiligheid passen nieuwe medewerkers zich doorgaans snel aan zo’n giftige omgeving aan. Werknemers die er al langer in werken lijken zo’n toxisch milieu vaak als iets onveranderlijks te hebben geaccepteerd.

In een dergelijke omgeving van lage energie of zelfs giftigheid zijn mensen terughoudend om hun collega’s en meerderen uit te dagen. En omdat het maken van een fout in dit soort bedrijfsculturen als een risico wordt ervaren, raken mensen gedemotiveerd om initiatief te tonen en ‘out of the box’ te denken.

De vraag is: hoe creëer je een omgeving van hoge energie en creativiteit? Dit gaat verder dan abstracte begrippen als strategie, organisatie en proces. Hoe veranderen we de omgeving vanuit het perspectief van de medewerker op de werkvloer?

Wat is nodig voor een omgeving van hoge energie en creativiteit?

  • Vertrouwen; vertrouwen is de sleutel voor het bouwen van sterke relaties in elke omgeving.
  • Transparantie; open interactie tussen mensen, het geven van feedback, je uit kunnen spreken.
  • Afrekenbaarheid; niet bang zijn voor interpersoonlijke fricties, een collegiale houding als voorwaarde om elkaar verantwoordelijk te houden en een sterke teamdynamiek te ontwikkelen.
  • Zelfreflectie; de katalysator van intelligentie, gebaseerd op intellectuele en emotionele harmonie. Het inherente vermogen om zowel te voelen als te redeneren.

Deze vier pijlers bevorderen een inclusieve werkcultuur (medewerkers voelen zich veilig, gerespecteerd, kunnen authentiek zijn) die op zijn beurt de basis is voor creativiteit, innovatie en nieuwe businessmodellen. Het inclusiemodel fungeert als verbindende schakel tussen de hoge snelheid van technologische innovatie en het maatschappelijke doel van de onderneming (purpose). Door klanten bijvoorbeeld innovatiever of financieel bewuster te maken kunnen organisaties een grote impact hebben op sociale innovatie.

De lakmoesproef voor het topmanagement is het creëren van een uitdagende set van waarden en het verankeren van normen gebaseerd op vertrouwen en transparantie in het dagelijks gedrag. Om op die manier een inclusieve omgeving te creëren.

Ontmoet The Inclusion Partners

Neem contact op en laat ons weten hoe we kunnen helpen.


Yes, I understand and agree my personal data will be stored.