Slide Inclusieve cultuur creatie executive-search-3-inclusion-partners

Ons inclusieve dienstenpalet

Wij ondersteunen en adviseren organisaties met het ontdekken van waar ze staan en waar ze naartoe willen mbt inclusiviteit, de opmaat design, ontwikkeling en de uitrol van D&I frameworks die daarbij hoort.  Waaronder onder andere de volgende (op maat) diensten.

Executive dialogue sessions

Middels dialoogsessie(s) helpen wij onze relaties te komen tot een inclusieve cultuur om zodoende diversiteit zowel qua mindset als buitenkant (afkomst, gender, geaardheid enz.) te laten slagen.

Er zijn drie basisvoorwaarden waaraan een dialoog moet voldoen. Op de eerste plaats moeten alle deelnemers hun vooronderstellingen opschorten. Daarnaast moeten alle deelnemers elkaar beschouwen als collega-onderzoeker en tot slot moet er een ‘facilitator’ zijn, die de dialoog op het goede spoor houdt.
In een dialoog is er geen plaats voor hiërarchie en autoriteit. Er is ook geen doel of agenda, althans niet in eerste instantie. Het is van wezenlijk belang om onze vooronderstellingen op te schorten, opdat we kunnen participeren in het creëren van een coherent geheel. Je leert aandachtiger te luisteren doordat je je bewuster wordt van je vooronderstellingen, wat weer zorgt voor interactie op een dieper niveau. De verbinding (relatie) met de ander of de groep wordt sterker doordat je zelfwaarneming sterker wordt.

Dit is geen gemakkelijk proces en vergt veel geduld en oefening. Maar in het beste geval leidt het wel tot coherente teams waarin diversiteit en inclusie daadwerkelijk omarmd worden, en die daarom in staat zijn tot meer creativiteit en participatie.

Retentieprogramma’s

Organisaties vinden het lastig om vrouwelijk en bi-cultureel talent op alle niveaus te behouden. Waardoor het vaak niet lukt om een duurzame ‘pijplijn’ voor talent te creëren – een voorwaarde voor goede succession planning binnen de organisatie. Daar komt nog bij dat de nieuwe generatie leiders veel meer gericht is op het hebben van een betekenisvol leven, dan op carrière maken en financiële zekerheid. Ook stellen ze andere eisen aan werk/privébalans en willen ze meer eigen inbreng in het verloop van hun carrière.

Al deze factoren maken het vasthouden van vrouwelijk en bi-cultureel (leiderschaps)talent een grote uitdaging. The Inclusion Partners helpt organisaties deze uitdaging aan te gaan. Daartoe ontwikkelen we op maat gemaakte retentieprogramma’s in co-creatie met onze zakenpartners.

Inclusiemonitor

Om richting te geven aan de gewenste cultuurverandering, is informatie nodig: hoe ervaren de verschillende betrokkenen de mate van inclusie in de organisatie op dit moment? Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de ervaringen van nieuwe medewerkers met het selectie- en onboardingsproces. Of op de manier waarop teamleden de samenwerking binnen hun (diverse) team ervaren. Dit geeft zicht op  de ‘blind spots’ in de organisatie en is input voor een maatwerk inclusie programma.

Wij faciliteren dit proces van informatie verzamelen op verschillende niveau’s in de organisatie, door bijvoorbeeld interviews, (on-line) vragenlijsten en groepsdiscussie.

Teamcoaching

De uitdagingen en complexiteit waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd, vragen om teams die divers zijn in samenstelling en met elkaar een inclusieve omgeving kunnen creëren waarin de verschillen optimaal benut kunnen worden. Daarbij is het een feit dat de komende generaties meer divers zullen zijn, met een complexere teamdynamiek als gevolg. De praktijk laat zien dat dit vaak lastig is wanneer teamleden verschillen in persoonlijkheid, stijl van werken, geslacht, culturele achtergrond enzovoorts. Vaak leiden verschillen tot ‘gedoe’ en intermenselijke spanningen; wat negatieve gevolgen kan hebben voor het team om problemen op te lossen, oplossingen te bedenken en resultaten te boeken.

Wij coachen teams op (interculturele) samenwerking, o.a. inclusie thema’s zoals effectief onderscheiden en integreren van verschillen in het team, onderling vertrouwen versterken, in- en uitsluiting mechanismen of interactie-issues bespreekbaar maken. Zo helpen wij teams om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de teamontwikkeling en resultaten. We richten ons op het creëren van bewustzijn over de interactiepatronen die teams ‘gegijzeld’ kunnen houden en op het ontwikkelen van ‘next level inclusive cooperation skills’ van de teamleden.

Individuele coaching

Wij geloven dat ieder individu alle potentie en gaven heeft om zichzelf te ontwikkelen. Een inclusieve cultuur, waarin je gestimuleerd wordt om jezelf te zijn en dus ook anders te mogen zijn, is hierin essentieel. De neiging om je als individu aan te passen aan de (onbewuste) normen van de organisatie is sterk. Terwijl het vermogen om bij jezelf te blijven en anders te durven zijn van essentieel belang is in deze transformatie/ cultuurverandering. Dit vraagt zelfbewustzijn, moed en persoonlijk leiderschap. Onze coaching richt zich op het versterken van deze aspecten, het creëren van een eigen bedding voor jezelf. Door je zelfbewustzijn te vergroten, krijg je inzicht in hoe je patronen, oordelen, overtuigingen, maar ook je verlangens en angsten je beïnvloeden. Door hier met eerlijk, soms confronterend, zelfonderzoek naar te durven kijken, maakt dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen handelen en meer in je kracht komt te staan.

Mensen weten vaak wat effectief is, wat ze eigenlijk zouden moeten doen! Dit in de praktijk brengen kan echter een hele uitdaging zijn. In de coaching helpen we je om inzichten om te zetten in concrete acties en duurzame verandering in gedrag en resultaten. Samen met de coachee onderzoeken we de (belemmerende) patronen die hen ervan weerhouden hun potentieel te bereiken, met veel zelfcompassie. Vertrouwen is een belangrijk ingrediënt voor een succesvol coachingproces. Deze start altijd met een intake, waarin beide partijen elkaar kunnen leren kennen en de coachingsvraag nader kunnen verkennen. Na de intake evalueren zowel coach als coachee en beslissen ze of ze willen doorgaan.

Inclusive Leadership Accelerator (ILA)

Ons programma om leiders te ondersteunen in het versterken van hun inclusieve leiderschapsvaardigheden.

We starten met het vergroten van het zelfinzicht; wie ben jij, wat zijn je waarden en overtuigingen en ook, wat zijn je heilige huisjes? Vervolgens richten we ons op het versterken van je vaardigheden door middel van ervaringsgerichte oefeningen en begeleiding. Het doel is je inclusieve impact als leider te vergroten en je effectiever te maken in het leidinggeven aan diverse teams.

Vooraf doen we een intake met de leider om samen het doel te bepalen. De leider is eigenaar van het proces. Wij beschikken over verschillende instrumenten om het programma op maat in te vullen en dit zal minimaal een halve dag in beslag nemen. Consistent zijn de combinatie van focus op zelfinzicht met leren in de interactie met anderen. Daarnaast ondersteunen we ook met de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk; acties, plannen, netwerk uitbreiden. Deelnemers aan de Inclusive Leadership Accelerator gaan deel uitmaken van ons ILA netwerk.

Ontmoet The Inclusion Partners

Neem contact op en laat ons weten hoe we kunnen helpen.


    Yes, I understand and agree my personal data will be stored.