Dienstverlening op het gebied van inclusie

Bedrijven zijn als het menselijk lichaam: als de binnenkant niet in balans is, is dat aan de buitenkant te zien.

The Inclusion Partners helpen organisaties bij het vinden van het best gekwalificeerde vrouwelijke en bi-culturele talent. En geeft advies over hoe dit kostbare talent te behouden en te ontwikkelen, door het bouwen van een inclusieve omgeving

Ontwikkeling van functionele en inclusieve teams

Een inclusieve omgeving is een biotoop waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waar voor iedereen dezelfde mogelijkheden openstaan. Organisaties die erin slagen zo’n omgeving te creëren zijn in het voordeel, omdat ze met succes kunnen profiteren van een divers personeelsbestand. Wij helpen teams (en organisaties) bij het bouwen van zo’n inclusieve omgeving. Dit stelt hen in staat om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor het behalen van teamresultaten.

De uitdagingen en complexiteit waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd vragen om teamwork. Effectief samenwerken in een team kan zeer bevredigend zijn. Maar de praktijk laat zien dat het vaak ook moeilijk en complex is. Want teamleden verschillen in persoonlijkheid, stijl van werken, geslacht, culturele achtergrond enzovoorts. Dat leidt niet alleen tot ‘gedoe’ en intermenselijke spanningen, maar heeft ook negatieve gevolgen voor het vermogen van het team om problemen op te lossen, oplossingen te bedenken en resultaten te boeken.

Onze teamcoaches helpen teams om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de teamontwikkeling en resultaten. We richten ons op het creëren van bewustzijn over de interactiepatronen die teams ‘gegijzeld’ kunnen houden en op het ontwikkelen van ‘next level inclusive cooperation skills’ van de teamleden.

Retentieprogramma’s

Organisaties vinden het lastig om vrouwelijk en bi-cultureel talent op alle niveaus te behouden. Waardoor het vaak niet lukt om een duurzame ‘pijplijn’ voor talent te creëren – een voorwaarde voor goede succession planning binnen de organisatie. Daar komt nog bij dat de nieuwe generatie leiders veel meer gericht is op het hebben van een betekenisvol leven, dan op carrière maken en financiële zekerheid. Ook stellen ze andere eisen aan werk/privébalans en willen ze meer eigen inbreng in het verloop van hun carrière.

Al deze factoren maken het vasthouden van vrouwelijk en bi-cultureel (leiderschaps)talent een grote uitdaging. The Inclusion Partners helpt organisaties deze uitdaging aan te gaan. Daartoe ontwikkelen we op maat gemaakte retentieprogramma’s in co-creatie met onze zakenpartners.

Assessments

Organisaties die de ambitie hebben om diverser en inclusiever te worden, worden geconfronteerd met bijzondere uitdagingen bij het rekruteren van leiders. Die moeten namelijk ook zélf diversiteit belichamen. Een valkuil is dat iedere professional sterk beïnvloed wordt door zijn of haar eigen ervaringen met en beelden van leiderschap. Dit leidt tot onbewuste vooringenomenheid die onvermijdelijk is – hoe ‘inclusief’ de intenties ook zijn. Het gevolg is dat bij het werven van nieuwe leiders vaak dezelfde profielen worden ingezet als voorheen, alle ambities om te investeren in meer diversiteit en inclusie ten spijt.

Voor organisaties die er zeker van willen zijn dat bij elke nieuwe leiderswisseling een stap wordt gemaakt in de richting van een meer inclusieve organisatie, bieden wij assessments aan die specifiek gericht zijn op kandidaten die managementteam of directie meer divers maken in termen van culturele achtergrond en geslacht. Deze assessments zijn zowel geschikt voor het selecteren van inclusieve leiders als voor het ontwikkelen van inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Boardroom consulting

Bewustwording en betrokkenheid in de raad van bestuur, MT of directie is een conditio sine qua non voor het succesvol creëren van een inclusieve omgeving. The Inclusion Partners adviseert directies hoe een inclusieve omgeving binnen de organisatie het meest effectief gerealiseerd kan worden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het definiëren van het maatschappelijk doel (purpose) van organisaties en hoe die met inclusie verbonden kan worden. Met als doel meer (geloofwaardige) maatschappelijke impact.

Ontmoet The Inclusion Partners

Neem contact op en laat ons weten hoe we kunnen helpen.


Yes, I understand and agree my personal data will be stored.