The-Inclusion-Partners-Adnan-Basaran-Management-Scope-Blog-Vrouwenquotum

Management Scope: Een bindend vrouwenquotum: realisme of tokenisme?

Het domineerde korte tijd het nieuws: de Sociaal-Economische Raad (SER) wil een bindend quotum invoeren voor vrouwen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Minister Engelshoven is het daarmee eens: eerder noemde ze het achterblijvende aandeel topvrouwen ‘om te huilen’ en ‘beschamend’. Dat mag zo zijn, het invoeren van een bindend quotum is in mijn ogen een brevet van onvermogen.

Lees hier het artikel
the-inclusion-partners-adnan-basaran-blog-management-scope

Management Scope: Houd de fakkel van diversiteit en inclusiviteit brandend

Een jaar of tien geleden schreef psychologe Martine Delfos een boek met de titel ‘Verschil mag er zijn’. Een interessant werk waarin zij onder meer de schoonheid van verschillen in geslachtstypen beschrijft, de betekenis van de evolutie en de emotionele verschillen tussen mannen en vrouwen rondom angst en agressie.

Vanuit het perspectief van een leeuw zien alle mensen er hetzelfde uit. Voor onszelf zijn de onderlinge verschillen enorm groot en betekenisvol. Vooral de verschillen tussen mannen en vrouwen houden ons bezig, maar in deze polariserende tijden zijn ook culturele verschillen in toenemende mate een (wit)heet hangijzer.

Lees hier het artikel
The-Inclusion-partners-Adnan-Basaran-Blog_Management-Scope-De-kracht-van-de-dialoog

Management Scope: De kracht van de dialoog

In mijn vorige blogs heb ik uitgebreid aandacht besteed aan het belang van diversiteit en inclusie voor bedrijven en de samenleving. Ook heb ik duidelijk gemaakt dat er geen quick fixes zijn om een coherente cultuur te creëren in een organisatie. Als we oprecht meer samenhang willen en meer acceptatie van verschil, dan zullen we moeten onderzoeken en begrijpen wat ons gedrag bepaalt.

Lees hier het artikel
The-Inlcusion-Partners-Adnan-Basaran-artikel-Management-Scope-bi-cultureel-talent

Management Scope: Bi-cultureel talent komt niet vanzelf bovendrijven

Mijn focus op de top komt niet uit de lucht vallen. Ondanks het feit dat een aanzienlijk deel van de samenleving bicultureel is, zijn biculturele Nederlanders volstrekt ondervertegenwoordigd in de hogere managementlagen en de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De vraag hoe deze situatie is ontstaan, is niet zo moeilijk te beantwoorden.

Lees hier het artikel
The-Inclusion-Partners-Adnan-Basaran-blog-Management-Scope

Management Scope: Diversiteit & inclusie? Laten we het over belonging hebben

Ik las onlangs een mooi citaat van Maya Angelou: ‘You only are free when you realize you belong no place – you belong every place – no place at all. The price is high. The reward is great.’ Angelou lijkt te willen zeggen: hoe moeilijk het ook is, als je vrij wilt zijn – een menselijke oerbehoefte – probeer dan niet ergens bij te horen, maar jezelf te zijn. Wijze woorden, want binnen tal van organisaties zie ik dat medewerkers zich ogenschijnlijk probleemloos conformeren aan de daar geldende culturele gedragsnormen.

Lees hier het artikel
The-Inclusion-Partners-Adnan-Basaran-Management-Scope-fotograaf-Gregor-Servais

Management Scope: Verdeeldheid holt onze concurrentiekracht uit

Politici mogen graag aan de BV Nederland refereren als ze maatschappelijk of economisch beleid willen verdedigen. Daar is nogal wat op af te dingen – een land is wel wat meer dan een simpele rechtspersoon – maar de intentie om de businesscase van Nederland sterker te willen maken verdient lof. Tenminste, als we onder het versterken van de businesscase verstaan: zorgen voor meer sociale cohesie en welvaart.

Lees hier het artikel
The-inclusion-partners-adnan-basaran-interview-Management-Scope-annet-aris

Management Scope: Annet Aris over diversiteit en selectie op juiste criteria

Annet Aris vindt diversiteit een groot goed, mits er op de juiste criteria geselecteerd wordt
Verandert de samenstelling van boards voldoende om toekomstbestendig te blijven of moeten we meer inzetten op diversiteit en inclusie? Multicommissaris en bestuurder Annet Aris is voor gemengde teams, maar: ‘Je moet wel echt wat brengen.’

Lees hier het artikel
The-Inclusion-Partners-Adnan-Basaran-Blog-Management-Scope-verbiniding

Management Scope: Verbinding zoeken is morele plicht

Als diversity & inclusion-consultant lees ik bijna wekelijks onderzoeken met betrekking tot diversiteit, uitgevoerd door gezaghebbende strategiebureaus en universiteiten. Onderzoeken die precies in kaart brengen hoeveel bicultureel talent er wordt aangetrokken, wat het retentiepercentage is, welk percentage talent doorstroomt na verloop van tijd, wat de vertegenwoordiging is per organisatielaag, enzovoorts, enzovoorts. Lees hier waarom dit verspilde tijd is.

Lees hier het artikel
adnan-basaran-interview-management-scope-cover

Management Scope: Yildirim over diversiteit en inclusie

Kenan Yildirim – zijn naam verraadt direct dat zijn roots niet Hollands zijn – is finance director bij Shell en verwacht voor de generaties migrantenkinderen na hem dezelfde carrièremogelijkheden als voor hemzelf: ‘Ik ben niet pessimistisch. Veel bedrijven zijn bezig met inclusie.’

Lees hier het artikel

Management Scope: Adnan Basaran: 'Niet oordelen en invullen, maar openstaan'

Een Turkse Nederlander die vrouwen naar de top haalt. Kijkt u daarvan op? Dan is ook uw board toe aan een cultuuromslag. Maar hoe verander je diep ingesleten denkpatronen? Adnan Basaran van executive searchbureau Kamran: ‘Dat is verdomd moeilijk.’

Lees hier het hele artikel
The-Inclusion-Partners-artikel-FD

FD: 'Ik moet mij aanpassen, maar u ook'

Diversiteit in de bestuurskamers is even onvermijdelijk als noodzakelijk, stelt headhunter Adnan Basaran. Maar inclusieve managementontwikkeling staat in Nederland op een te laag vuurtje.

Lees hier het artikel
The-Inclusion-Partners-artikel-Management-Scope-commissariaat-buitenland05

Management Scope: Vrouwen met een commissariaat in het buitenland

Steeds meer vrouwen vervullen internationale topfuncties. Hoe divers zijn de boards waarin zij zitting hebben en wat is de toegevoegde waarde van Nederlandse topvrouwen in het buitenland?

Lees hier het hele artikel
The-inclusion-partners-artikel-management-scope-Ilham-Kadri

Management Scope: Ilham Kadri: ‘Laat vrouwen zelf de keuze maken voor een topbaan’

Ilham Kadri, president en toekomstig ceo van Diversey Care en senior vice president van Sealed Air, maakt zich hard voor genderdiversiteit en het recht van vrouwen zelf de keuze te maken voor een topbaan. ‘Al die aannames over vrouwen moeten echt stoppen.’

the-inclusion-partners-artikel-management-scope-diversity-management

Management Scope: Diversiteit op de werkvloer is strategische noodzaak

Een vrouw concurreert met mannen om een interne promotie. Ze stelt veel vragen en aarzelt langer. Interpreteert u dat als onzekerheid? Vraag ernaar, dikke kans dat u ontdekt dat ze gewoon heel consciëntieus is. En zo is er veel meer dat u kunt doen voor een divers topteam, een strategische noodzaak.

Adnan-Basaran-the-inclusion-partners-artikel-Management-Scope

Management Scope: Waarom diversiteitstrainingen niet werken

In mijn vorige blogs heb ik – naar ik hoop overtuigend – het belang van een inclusieve werkomgeving binnen organisaties aangetoond. Mission accomplished, dus? Bepaald niet. Want in de dagelijkse praktijk merken mijn collega’s en ik dat het bedrijven ­– ondanks alle goede bedoelingen – niet of nauwelijks lukt om een inclusieve werkomgeving te creëren.

Lees hier het artikel
Management Scope-het pad naar inclusie-Adnan Basaran

Management Scope: Het pad naar inclusie

Hoe maken we de overstap van praten over inclusie naar het realiseren ervan? Adnan Basaran, founder van consultant en executive searcher The Inclusion Partners, blogt er maandelijks over. Deze keer: waarom inclusie diversiteit overstijgt en welke randvoorwaarden er nodig zijn om het talent van mensen van divers pluimage te laten renderen.

Lees hier het artikel
The-Inclusion-Partners-Management-Scope-Adnan-Basaran

Management Scope: Zonder inclusie geen purpose

In mijn vorige blog beschreef ik wat inclusie is, hoe een organisatie ertoe komt en wat er het voordeel van is. Samengevat: via inclusie kom je tot veel hechtere relaties, met alle positieve gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering.
De volgende stap is dat organisaties inclusie gaan verbinden aan hun purpose.

Lees hier het artikel


Yes, I understand and agree my personal data will be stored.