Executive Search

In het proces van het worden van een inclusieve organisatie moet het personeelsbestand gaandeweg in lijn worden gebracht met de nieuwe cultuur en strategie van de organisatie. Dit interne proces creëert niet alleen waarde, maar resoneert ook extern omdat het mede vormgeeft aan het maatschappelijke doel (purpose) en de sociale innovatie. Het vinden van het schaarse talent dat past binnen de inclusieve omgeving van de organisatie is een strategische noodzaak voor toekomstig succes.

The Inclusion Partners helpt (HR-)organisaties bij het opbouwen van een inclusief personeelsbestand. Een mix van getalenteerde medewerkers en managers met uiteenlopende culturele achtergronden en ervaringen, die alle bijdragen aan het bereiken van de gestelde strategische richting.

In onze optiek hebben organisaties behoefte aan een bredere gender/culturele vertegenwoordiging in met name de toplagen, om zo een afspiegeling te worden van de samenleving waarin zij opereren.

Onze achtergrond en jarenlange ervaring helpen ons om zowel onze opdrachtgevers, als kandidaten die deze groepen vertegenwoordigen van dienst te zijn.

Dienstverlening

We voeren zowel vacature-gebaseerde als proactieve zoekopdrachten uit.

De vraag naar vrouwelijk en bi-cultureel talent is zeer groot en het aanbod laag. De ‘pijplijnen’ voor dit type talent zijn leeg. Organisaties moeten dan ook proactiever acteren om in contact te komen met dit talent, zelfs als er geen directe vacature is. Zo kan de ‘pijplijn’ voor toekomstig (leiders-)talent weer gevuld raken en vorm worden gegeven aan een gezonde succession planning.

Wij zien het als onze rol om een betrouwbare adviseur te zijn in dit proces en organisaties hands-on hierbij te helpen.

Ons wereldwijde netwerk van (executive) talenten

The Inclusion Partners werkt al jaren aan een uniek wereldwijd netwerk van vrouwelijk en bi-cultureel talent en blijft dit verder uitbouwen. Waarbij in geen geval concessies doen aan kwaliteit en persoonlijkheid.

Ontmoet de leiders van morgen

Op zoek naar schaars talent?


Yes, I understand and agree my personal data will be stored.